Cách dùng động từ "impair" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR giới thiệu Cách dùng Cách dùng động từ "impair" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Impair là ngoại động từ

III. Cách dùng

Mang nghĩa "làm suy yếu, làm sút kém, làm hư hại"

=to make something less good or effective, especially by causing damage that affects the way something works

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The condition does not seem to impair his ability to work.
  • A recurring knee injury may have impaired his chances of winning the tournament.
  • Lack of sleep impaired her ability to think clearly.
  • Don't let your grief impair your health. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng để nổi đau buồn làm hại đến sức khỏe chị)
  • There are many contradictions and issues that impair social harmony. (IELTS TUTOR giải thích: Còn nhiều mâu thuẫn và vấn đề làm ảnh hưởng đến sự hòa hợp xã hội)
  • Consumption of alcohol impairs your ability to drive a car or operate machinery.
  • His movements were painfully impaired by arthritis
  • Alcohol and drugs can seriously impair your ability to drive safely. (IELTS TUTOR giải thích: Rượu và ma túy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe an toàn của bạn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK