Bật mí từ A đến Z cách Paraphrase từ Affect trong IELTS

· Vocabulary

Nhớ học rất kĩ các lưu ý thường gặp nhất trong IELTS WRITING để tránh những lỗi sai cố hữu nhé các em, bên cạnh đó để sử dụng và nhớ lâu các từ này các em nhớ ứng dụng vào bài viết của mình

Bên cạnh những từ dưới đây, có thể áp dụng paraphrase cho từ IMPORTANT để dùng từ đa dạng hơn nhé

1. INFLUENCE

She's very good at making friends and influencing people.

2. IMPACT

Local businesses were heavily impacted by the new zoning regulations.

3. CHUYỂN THÀNH NOUN EFFECT / INFLUENCE/ IMPACT (HAVE AN EFFECT ON ...)

Nhớ học kĩ cách phân biệt EFFECT và AFFECT nhé

Social networks are making a huge impact on sales, with fans recommending brands to hundreds of their friends.

4. PLAY AN IMPORTANT ROLE IN

She played a key role in campaigning for equal opportunities in the workplace.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK