Paraphrase từ "Affect" IELTS

· Paraphrase

Bên cạnh  HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP thí sinh nên học rất kĩ các lưu ý thường gặp nhất trong IELTS WRITING để tránh những lỗi sai cố hữu nhé, bên cạnh đó để sử dụng và nhớ lâu các từ này thí sinh đừng ứng dụng vào bài viết của mình

IELTS TUTOR lưu ý:

1. INFLUENCE

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She's very good at making friends and influencing people.

2. IMPACT

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Local businesses were heavily impacted by the new zoning regulations.

3. CHUYỂN THÀNH NOUN EFFECT / INFLUENCE/ IMPACT (HAVE AN EFFECT ON ...)

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách phân biệt EFFECT và AFFECT nhé

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Social networks are making a huge impact on sales, with fans recommending brands to hundreds of their friends.

4. PLAY AN IMPORTANT ROLE IN

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "role" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

5. Thêm adv trước hoặc sau động từ affect để gia tăng sắc thái

5.1. Diễn tả tác động nhiều

IELTS TUTOR lưu ý:

  • greatly, materially, radically, significantly, very much, barely, hardly, not unduly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Sales did not seem unduly affected.

5.2. Diễn tả tác động ít

IELTS TUTOR lưu ý:

  • slightly, clearly, directly, indirectly, adversely, badly, seriously, severely

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE