Từ vựng topic"weekend"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic"weekend"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng topic"weekend"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • go out to eat: đi ăn ngoài 
 • go out (to a bar or club): ra ngoài, thường là để giải trí như đi bar 
 • see a movie: xem một bộ phim 
 • binge watch TV shows: ngồi một chỗ xem chương trình truyền hình 
 • chill out at home: thư giãn ở nhà 
 • sleep in: ngủ nướng 
 • lay around the house: nghỉ ngơi ở nhà - do some housework: làm một số việc nhà 
 • do some yard work: làm vườn, dọn dẹp sân nhà 
 • spend time with your family: dành thời gian với gia đình 
 • take a road trip: du lịch bằng ôtô 
 • go to church: đi nhà thờ 
 • get together with friends: tụ tập bạn bè >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
 • have a cookout: nấu nướng và ăn uống ngoài trời 
 • have a house party: tổ chức tiệc ở nhà 
 • have a dinner party: dự tiệc tối 
 • have a big family meal: ăn uống cùng cả gia đình 
 • go shopping: đi mua sắm
 • get up (v.p) /ɡet ʌp/ thức dậy 
 • play sports (v.p) /pleɪ spɔːrts/ chơi thể thao 
 • go shopping (v.p) /ɡoʊ ˈʃɒp.ɪŋ/ đi mua sắm 
 • go on a picnic (v.p) /gəʊ ɒn ə ˈpɪknɪk/ đi dã ngoại 
 • breakfast (n) /ˈbrek.fəst/ bữa sáng 
 • lunch (n) /lʌntʃ/ bữa trưa dinner (n) /ˈdɪn.ər/ bữa tối 
 • go swimming (v.p) /ɡoʊ ˈswɪm.ɪŋ/ đi bơi 
 • have a rest (v.p) /həv ə rest/ nghỉ ngơi 
 • read books (v.p) /riːd bʊks/ đọc sách >> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)
 • listen to music (v.p) /ˈlɪs.ən tə ˈmjuː.zɪk/ nghe nhạc 
 • extra activity (n.p) /ˈɛkstrə ækˈtɪvɪti/ hoạt động ngoại khóa 
 • raise money (v.p) /reɪz ˈmʌn.i/ gây quỹ charity (n) /ˈtʃer.ə.t̬i/ tổ chức từ thiện

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE