Từ vựng topic"SPECIAL COSTUMES" tiếng anh

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic SPECIAL COSTUMES IELTS

I. Từ vựng topic SPECIAL COSTUMES

1. Cách dùng & Paraphrase từ "strange"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng & Paraphrase từ "strange"

2. Các từ khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Costumes /ˈkɒstjuːm/ trang phục
 • dress up : mặc trang phục gì đó
 • Inhibitions disappear : sự mặc cảm tự ti sẽ biến mất
 • without being judged: ko bị ai đánh giá
 • have playdates with my friends : có những lúc chơi cùng bạn bè
 • get lost in our own little world of : đắm chìm vào thế giới gì
 • shoot webs out of his wrists: bắn tơ từ cổ tay
 • swing through the air : bay lượn trên không trung  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "swing" tiếng anh
 • pestered smb to V: nài nỉ ai làm gì cho mình (thường là trẻ con nài nỉ bố mẹ làm gì)
 • it gave the strength and agility of a spiderman: nó tiếp cho tôi sức mạnh và sự nhanh nhẹn của Người Nhện. 
 • Custom /ˈkʌstəm/ phong tục

 • Unusual costume /ˈkɒs.tʃuːm/ (n): trang phục lạ thường
 • Unusual attire /əˈtaɪər/ (n): trang phục khác thường
 • eccentric clothes
 • to express (v): thể hiện
 • artistic (adj): có tính mỹ thuật, nghệ sĩ  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "sway" tiếng anh
 • humid (adj): ẩm 
 • to dress up as (phrasal verb): hóa thân thành
 • to pose (v): tạo dáng chụp ảnh
 • throne (n): ngai vàng
 • contestant (n): thí sinh, người chơi
 • to go for sth (phrasal verb): chọn
 • seldom (adv): hiếm
 •  

I. Ideas topic SPECIAL COSTUMES

IELTS TUTOR lưu ý:

 • at fancy dress parties like Halloween parties, or other fun occasions
 • at our company’s annual gala, when people dress up and do performances. 
 • I can’t really think of any other occasions when anyone wears an actual costume 
 • It’s quite common in primary school to take part in performances at the end of a year or at spring festival, so probably every year once or twice I wore some kind of special costume our outfit.
 • People seem to really enjoy the tradition of dressing up for Halloween, and dressing up in a really fancy way
 • I never really buy any kind of special outfit.
 • I bought a costume from online, a costume of Batman, actually, for a fun performance that I did with my team at work for the annual gala show. We dressed as super heroes for the performance and I chose batman.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0