Giải đề"Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike"IELTS WRITING TASK 2 (ĐỀ THI IELTS VIỆT NAM 27/11/2022 & 21/12/2023) Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR

· Đề thi thật Task 2

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề "Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike"

I. Đề bài

Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike. To what extent do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Transportation IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với những bài có yếu tố tuyệt đối như "best" cần đọc kĩ đề nhé, nếu theo hướng TOTALLY AGREE có thể phân đoạn bố cục như sau:
  • Body 1: nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho là "the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike"  
   • Main idea 1: young people thường bất cẩn & bốc đồng nên thường gây ra tai nạn (They are more likely to drive cars and ride motorbikes aggressively and break traffic rules) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "behavior" & "misbehavior"

   • Supporting idea: Older people are more experienced; therefore, they are more capable of handling emergencies on the road.

  • Body 2: nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho là "the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike"     >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase từ "HELP" tiếng anh
   • Main idea 2: gia tăng độ tuổi lái xe sẽ giúp những người trẻ có nhiều thời gian luyện tập về mặt kĩ năng, kiến thức & nhận thức về lái xe an toàn, từ đó giúp những người này sau này tham gia giao thông sẽ có ý thức hơn (raising the minimum driving age can allow adolescents to have more time to sharpen their driving skills)
   • Supporting idea: They can attend defensive driving courses to learn how to deal with different driving scenarios, which will help them minimize the risk of accidents when driving in the future.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0