Phân biệt "priceless, invaluable, valueless & worthless"

· Phân biệt từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "priceless, invaluable, valueless & worthless"

I.Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu đã đọc kĩ hướng dẫn sau đây của IELTS TUTOR thì sẽ dễ dàng nhận ra:
    • priceless & invaluable có nghĩa là quá giá trị đến nỗi không định giá được (vô giá)
    • valueless & worthless có nghĩa là vô tích sự, không có giá trị 

II. Cách dùng "priceless"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "priceless" tiếng anh

III. Cách dùng "invaluable"

IV. Cách dùng "valueless"

V. Cách dùng "worthless"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "worthless" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK