Cách dùng "desirable /undesirable" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "desirable /undesirable" tiếng anh

I. Cách dùng "desirable" tiếng anh

Mang nghĩa "đáng thèm muốn; đáng ao ước, đáng khát khao"

=something that is desirable has qualities that make you want it / used for saying that you would like something to happen

IELTS TUTOR lưu ý:

 • highly desirable
 • be desirable for someone/something to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a desirable place to live 
 • a highly desirable present for any child
 • It is hardly desirable to sell alcohol at petrol stations. 
 • It is desirable for every country to have access to the sea.
 • A laptop with many desirable features. (IELTS TUTOR giải thích: Một cái laptop với nhiều tính năng nổi bật)
 • The house has many desirable features. (IELTS TUTOR giải thích: Căn nhà có nhiều đặc điểm đáng mong ước)

II. Cách dùng "undesirable" tiếng anh

Mang nghĩa "có thể gây phiền phức; không mong muốn, đáng chê trách"

=bad, or harmful / not wanted or welcomed; disliked

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The drug can have undesirable side effects.
 • Houses near industrial sites often do not sell so quickly because they are regarded as undesirable.
 • undesirable body fat
 • the drug has no undesirable side-effects (IELTS TUTOR giải thích: thuốc này không có những tác dụng phụ khó chịu)
 • military intervention is highly undesirable (IELTS TUTOR giải thích: sự can thiệp quân sự dễ gây ra nhiều rắc rối)
 • she's a most undesirable influence (IELTS TUTOR giải thích: cô ta có một ảnh hưởng hết sức đáng chê trách)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK