Phân biệt after, afterwards & after that

· Phân biệt từ

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích kĩ Phân biệt after, afterwards & after that

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý Sự khác nhau của after, afterwards & after that chủ yếu ở yếu tố chức năng ngữ pháp mà chúng đóng vai trò, còn nghĩa thì chúng tương tự nhau:

 • After sẽ đóng chức năng như trạng từ (adv), liên từ phụ thuộc và giới từ
 • Afterwards / Afterward đóng vai trò như trạng từ (adv)
 • After that lại là cụm giới từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • _________what she did to me, I’ll never trust her again.
  • IELTS TUTOR giải thích trong câu ví dụ này thì từ cần điền sẽ chỉ có thể là AFTER (đóng vai trò như giới từ - preposition), không thể là afterwards được vì afterwards nó là adv không có chức năng adv đứng trước noun, cũng không thể đáp án là AFTER THAT vì after that là cụm giới từ không + noun được 
 • They separated, and soon/shortly ___________ Jane left the country.
  • IELTS TUTOR giải thích: trong câu này đáp án sẽ là AFTERWARDS & AFTER THAT đều được vì cả cụm giới từ và trạng từ (Adv) đều bổ nghĩa cho cả câu phía sau là Jane left the country được, còn AFTER sẽ không được vì after nếu là adv thường đứng cuối câu 

  II. Cách dùng

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK