Paraphrase từ"used to be"(Diễn đạt"đã từng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"used to be"(Diễn đạt"đã từng"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • previously held the position of
 • was once
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He was once my chemistry teacher in high school.
 • once held the title of
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He once held the title of my chemistry teacher in high school.
 • was formerly
 • at one time, somebody was
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: At one time, he was my chemistry teacher in high school.
 • had previously been
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He had previously been my chemistry teacher in high school.
 • was in the past
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He was in the past my chemistry teacher in high school.
 • previously served as
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He previously served as my chemistry teacher in high school.
 • used to occupy the role of
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He used to occupy the role of my chemistry teacher in high school.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK