Paraphrase cụm"continue doing this job in the future"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"continue doing this job in the future"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Keep pursuing this career
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I plan to keep pursuing this career path for years to come.
 • Maintain this job
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I hope to maintain this job for the foreseeable future.
 • Continue working in this profession
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My goal is to continue working in this profession for many years.
 • Persevere in this line of work
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Despite challenges, I am determined to persevere in this line of work.
 • Stick with this job
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I have found fulfillment in this position and plan to stick with it.
 • Carry on with this occupation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am passionate about this occupation and plan to carry on with it in the future.
 • Stay in this field
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I hope to stay in this field and contribute to its growth and development.
 • Remain in this industry
 • Follow this career path
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am committed to following this career path and achieving my goals.
 • Continue to do this work

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE