Paraphrase từ"preserve one's family’s history"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"preserve one's family’s history"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Maintain the history of one's family

 • Protect the legacy of one's family

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She felt a responsibility to protect the legacy of her family by preserving old family recipes and traditions.

 • Conserve one's family's legacy

 • Uphold one's family's history

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He believed it was important to uphold his family's history by sharing stories and traditions with younger family members.

 • Save one's family's past

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She made a point to save her family's past by digitizing old photos and documents to ensure they would not be lost or damaged.

 • Preserve the memory of one's family

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE