Phân biệt "preserve"&"conserve"tiếng anh

· Phân biệt từ,Grammar

I. Kiến thức liên quan

II. Phân biệt "preserve"&"conserve"

1. PRESERVE

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Giữ gìn, bảo quản (cái gì, ai) theo đúng nguyên trạng vốn có của nó hoặc giữ trong điều kiện tốt. Nếu tham khảo kĩ hướng dẫn từ preserve của IELTS TUTOR phía trên sẽ thấy preserve mang nghĩa "lưu giữ, bảo tồn" văn hoá....hoặc là giữ cho thức ăn tránh bị hư hỏng, hoặc "bảo tồn, lưu giữ" các toàn nhà cổ....
 • Với các nét nghĩa mà IELTS TUTOR vừa đề cập ở trên thì sẽ dùng PRESERVE

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I have preserved my fortune by burying it in a jar in the backyard.

2. CONSERVE

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Về cơ bản conserve và preserve tương đối giống nhau, cái khác nhau bản chất là ở chỗ: conserve không có nghĩa là bảo vệ cái gì đó khỏi nguy cơ biến mất mà giữ gìn, bảo vệ cái gì đó có giá trị sử dụng lâu dài, cần duy trì để sử dụng trong tương lai. 
  • Khi dùng Conserve người nói đề cập đến vấn đề giữ gìn, bảo vệ nhưng mang hàm ý giá trị sử dụng trong đó.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Conserve wildlife (IELTS TUTOR giải thích: bảo vệ động vật hoang dã)
   • New laws to conseve wildlife in the area (IELTS TUTOR giải thích: những luật mới bảo tồn động vật hoang dã trong vùng)
   • Conserve one's health (IELTS TUTOR giải thích: Giữ gìn sức khỏe)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK