Paraphrase từ"peak/highest/greatest"(Diễn tả ý đạt đến giá trị lớn nhất tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"peak"(Diễn tả ý đạt đến giá trị lớn nhất tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. reach the highest point of

2. reach the peak of

3. peak (verb) at

4. dominate

5. dominant

6. the most significant sector

7. the most noticeable figure

8. the most subsantial figure

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE