Cách dùng trạng từ"noticeably"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"noticeably"tiếng anh

Mang nghĩa" đáng lưu ý, đáng quan tâm"

=in a way that is easy to see or recognize

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When the teacher came into the classroom this morning, it was noticeably quieter than usual. (IELTS TUTOR giải thích: Khi giáo viên bước vào lớp sáng nay, cả lớp im ắng hơn bình thường)
  • The house is noticeably quieter than usual. (IELTS TUTOR giải thích: Ngôi nhà im ắng hơn bình thường một cách đáng nghi)
  • Ellen had become noticeably thinner. 
  • Her voice was shaking noticeably.
  • It might occur suddenly and noticeably. (IELTS TUTOR giải thích: Nó có thể xảy ra bất ngờ và đáng chú ý)
  • The classroom was noticeably quieter than usual.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK