Cách dùng "peak" như động từ & danh từ

  · Phân biệt từ

  Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "peak" như động từ & danh từ

  1. Peak dùng như verb

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Peak dùng như động từ, nếu đính kèm số liệu sẽ đi với giới từ AT

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Official figures show unemployment peaked in November.
  • Pentagon Spending on Tech May Peak at $46.4B in 2019

  2. Peak dùng như noun

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Peak dùng như danh từ sẽ đi với giới từ OF  - to reach the peak of sth

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Pentagon Spending on Tech May Reach its peak of $46.4B in 2019

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK