Paraphrase từ"nutrition"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"nutrition"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Nourishment
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Good nutrition is the cornerstone of a healthy lifestyle.
   • Eating a balanced diet provides essential nourishment for good health.
 • Nutriment
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The right nutriment helps to support good health and well-being.
 • Nutrient
 • Foodstuff
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A variety of foodstuffs provide the body with essential vitamins and minerals.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE