Cách dùng danh từ"stationery"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"stationery"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"stationery"

1."stationery"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đồ dùng văn phòng (giấy, bút, phong bì..)"

=pens, paper, envelopes, pencils, and other things used for writing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The company realized it was spending too much on stationery.  
  • Business/personal stationery I got these folders at the stationery store.
  • We also sell stationery. (IELTS TUTOR giải thích: Ngoài ra, chúng tôi còn bán văn phòng phẩm)
  • I go to buy stationery. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đi mua văn phòng phẩm)
  • I need some office stationery. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cần một số đồ dùng văn phòng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE