Paraphrase từ"healthy food"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"healthy food"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "healthy" tiếng anh

II. Paraphrase từ"healthy food"

1. wholesome food

2. nutritious/nourishing food

3. healthy ingredients

4. quality/ fine food

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our restaurant serves the finest food

5. right/proper food

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Lack of proper food led to much illness among seamen.
  • It's is important to get plenty of exercise and to eat the right foods.

6. organic food

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE