Paraphrase từ"focus/concentrate"(Diễn đạt"tập trung"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"focus/concentrate"(Diễn đạt"tập trung"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. remain/stay focused

2. to focus 100% on....

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are many situations when I need to focus 100% on what I’m doing. For instance, it is necessary to stay focused all the time when I’m driving on the road, to avoid accidents or other dangerous situations.

3. be engrossed in

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE