Cách dùng tính từ"educative "tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"educative "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"educative "

Mang nghĩa"có tác dụng giáo dục"

=Something that has an educative role teaches you something/providing education

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the educative value of allowing broadcasters into their courts.
  • Very few activities at this age have no educative value at all.
  • the educative role of the community
  • a useful educative tool

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK