Paraphrase từ"drugs, alcohol and tobacco"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"drugs, alcohol and tobacco"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Substances like drugs, liquor, and cigarettes
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Substances like drugs, liquor, and cigarettes have detrimental effects on health.
 • Substances such as illicit drugs, alcoholic beverages, and tobacco
 • Illicit drugs, alcoholic beverages, and tobacco products
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Illicit drugs, alcoholic beverages, and tobacco products are substances that can be addictive and hazardous.
 • Illicit drugs, alcoholic drinks, and tobacco
 • Drugs, alcoholic beverages, and tobacco products
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Drugs, alcoholic beverages, and tobacco products are substances that can have adverse effects on the body.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE