Cách dùng tính từ"illicit"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"illicit"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"illicit"

1. Mang nghĩa"mối quan hệ bất chính"

=an illicit relationship, activity, or situation is one that people do not approve of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Dante clearly condemns illicit love. 
 • an illicit relationship with a married man

2. Mang nghĩa"bị cấm; lậu"

=not allowed by the law or rules

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...information about the use of illicit drugs.
  • illicit sale sự bán lậu illicit still (IELTS TUTOR giải thích: máy cất rượu lậu)
  • illicit drug trafficking 
  • illicit weapons shipments

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK