Paraphrase từ "depend" (Diễn đạt "phụ thuộc" tiếng anh)

· Cách diễn đạt,Paraphrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Paraphrase từ "depend" (Diễn đạt "phụ thuộc" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase "depend"

1. dependent

2. conditional

3. contingent

4. rely on/upon

5. count on

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK