Paraphrase từ"cause several illnesses"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"cause several illnesses"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lead to multiple diseases
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unsanitary conditions could lead to multiple diseases.
 • Trigger/Elicit various/several ailments
 • Result in numerous health issues
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The polluted environment could result in numerous health issues.
 • Bring about a range of illnesses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unclean surfaces could bring about a range of illnesses.
 • Induce several sicknesses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The infected water could induce several sicknesses.
 • Precipitate multiple disorders
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The dirty surroundings could precipitate multiple disorders.
 • Incite various maladies
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The contaminated air could incite various maladies.
 • Provoke diverse sicknesses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unhygienic practices could provoke diverse sicknesses.
 • Cause a variety of diseases
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unhealthy habits could cause a variety of diseases.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE