Cách dùng danh từ"ailment"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ailment"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"ailment"

1."ailment"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"ốm vặt,sự ốm đau (nhất là ốm đau nhẹ)"

=an illness, usually not a serious one

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a respiratory/stomach ailment

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • she's prone to minor ailment (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy hay ốm vặt)
  • Muscle soreness is a common ailment. (IELTS TUTOR giải thích: Nhức cơ là căn bệnh phổ biến)
  • A golden rule for the prevention of this distressing ailment is to pass water frequently. (IELTS TUTOR giải thích: Một quy tắc vàng để phòng ngừa căn bệnh khốn khổ này là hãy đi tiểu thường xuyên)
  • To identify the type of microbe causing the ailment, a technician examines the patient's sputum under a microscope. (IELTS TUTOR giải thích: Để nhận dạng ra vi khuẩn gây bệnh, nhà chuyên môn sẽ kiểm tra đờm của bệnh nhân bằng kính hiển vi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK