Paraphrase"The special thing that I took home from a tourist attraction was..."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"The special thing that I took home from a tourist attraction was..."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý

  • Among the souvenirs that I obtained from the tourist attraction, there was one that was particularly special, and that was...  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "get" tiếng anh
  • Of all the things I brought back from the tourist attraction, the one that was truly special was...
  • A standout souvenir from the tourist attraction that I brought home was...
  • I acquired a unique item during my visit to the tourist attraction, and that was...
  • What made my visit to the tourist attraction truly memorable was the special item that I took home, which was...  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  PARAPHRASE "FAMOUS" TIẾNG ANH
  • I left the tourist attraction with a special item in hand, which was...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE