Paraphrase"One advertisement that has stuck with me is the one promoting the new iPhone release."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"One advertisement that has stuck with me is the one promoting the new iPhone release."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý

  • I remember an advertisement that focused on the introduction of the new iPhone.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"introduce"tiếng anh
  • An advertisement that has been firmly ingrained in my memory is the one that showcased the new iPhone.
  • I recall an advertisement that was all about the latest iPhone release.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "recall" tiếng anh
  • The advertisement that left a lasting impression on me was the one featuring the new iPhone.
  • An advertisement that stands out in my mind is the one that introduced the latest iPhone model.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE