Paraphrase"The disadvantage of electric cars, which was their excessive cost, is no longer a concern."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"The disadvantage of electric cars, which was their excessive cost, is no longer a concern."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý

  • The drawback of electric cars, which is the high price, has been completely addressed.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"address"tiếng anh 
  • The overpricing issue associated with electric cars has been effectively eliminated.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "ELIMINATE" tiếng anh
  • The issue of electric cars being overpriced/The problem of electric cars being too expensive has been completely rectified/successfully remedied.
  • The issue of overpricing that was associated with electric cars has been fully resolved.
  • The cost factor that was once considered a disadvantage of electric cars is no longer a concern.
  • The excessive pricing/cost that was once an issue with electric cars/was once a disadvantage of electric cars has been resolved/is now a non-issue.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE