Cách dùng động từ"address"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"address"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"address"

1."address" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đề địa chỉ"

=to write the name and address of a particular person or organization on an envelope, parcel etc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • address something to someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Would you help me address these envelopes? 
 • To address a letter (IELTS TUTOR giải thích: đề địa chỉ trên một bức thư)
 • the postcard was wrongly addressed to (us at) our old home (IELTS TUTOR giải thích: bưu thiếp gửi chúng tôi đề sai địa chỉ vào nhà cũ của chúng tôi)
 • This letter is addressed to Alice McQueen.

2.2. Mang nghĩa"gửi thẳng (lời nhận xét, lời tuyên bố) đến ai/vật gì"

=to officially tell a particular person or organization your complaints, questions, or comments

IELTS TUTOR lưu ý:

 • address something to someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All enquiries should be addressed to head office.
 • Please address all comments to the director-general (IELTS TUTOR giải thích: xin vui lòng gửi mọi thắc mắc đến tổng giám đốc)

2.3. Mang nghĩa"đọc một bài diễn văn, nói chuyện (với một người hoặc đám đông) một cách trang trọng"

=to call someone a particular name or title when you speak to them/to speak directly to someone who is with you

IELTS TUTOR lưu ý:

 • address someone as/by something
 • to speak publicly to a group of people
 • to address a meeting/conference/audience/assembly
 • address something to someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The prince should be addressed as ‘Sir’ at all times. 
 • We were all addressed by surname.  
 • The chairwoman will now address the meeting (IELTS TUTOR giải thích: Bây giờ bà chủ tịch sẽ nói chuyện với hội nghị)
 • He turned his head to address me. 
 • Throughout the conversation, he addressed his remarks to my husband. 

2.4. Mang nghĩa"giải quyết"

=to try to deal with a problem or question, for example by thinking carefully about it, or by doing things to improve a situation

IELTS TUTOR lưu ý:

 • address yourself to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Governments have been slow to address the problem of global warming. 
 • A number of issues are being addressed. 
 • We need to address ourselves to the question of cost.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE