Cách dùng "ELIMINATE" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh các lưu ý chung trong IELTS WRITING TASK 2 CÁCH CÂU GIỜ TỰ NHIÊN VÀ HIỆU QUẢ NHẤT TRONG IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "ELIMINATE" tiếng anh

I. ELIMINATE là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "loại ra, loại trừ"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A move towards healthy eating could help eliminate heart disease. 
  • We eliminated the possibility that it could have been an accident. 
  • The police eliminated him from their enquiries.
  • I eliminate that reason. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi loại trừ nguyên nhân đó)
  • We work to eliminate the discrimination. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi làm việc để xóa bỏ sự phân biệt)
  • We attempt to eliminate product piracy. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi nỗ lực loại trừ sản phẩm nhái)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK