Paraphrase "musical instrument" (Diễn đạt "nhạc cụ" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase "musical instrument" (Diễn đạt "nhạc cụ" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng Topic Music IELTS

II. Paraphrase "musical instrument"

1. orchestral instrument

2. instrument

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I am learning to play an instrument. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang học cách chơi một nhạc cụ)
  • Can you play any instruments?(IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể chợi nhạc cụ nào)

3. Nêu cụ thể loại nhạc cụ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  This instrument bears a general resemblance to the guitar. (IELTS TUTOR giải thích: Nhạc cụ này hao hao giống đàn ghi - ta)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK