Paraphrase động từ "find" tiếng anh (Diễn đạt"tìm kiếm")

· Paraphrase

Bên cạnh Cách dùng động từ "find" tiếng anh, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase động từ "find" tiếng anh (Diễn đạt"tìm kiếm")

1. find out

2. discover

3. collect

4. locate

5. comb through

6. track down

7. map

8. stumble across

9. come across

10. search

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK