Paraphrase cụm"travel with others"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"travel with others"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Journey with companions
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I prefer to journey with companions as it can be more enjoyable.
 • Go on trips with friends
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I always enjoy going on trips with friends as it creates unforgettable memories.
 • Travel in groups
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It can be fun to travel in groups and experience new things together.
 • Take vacations with company
 • Explore with fellow travelers
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Exploring with fellow travelers is a great way to make new friends.
 • Venture with a team
 • Tour with a group
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Touring with a group can be a great way to learn about a new place.
 • Roam with companions
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Roaming with companions can create unforgettable experiences.
 • Wander with friends
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Wandering with friends can lead to unexpected adventures and discoveries.
 • Excursion with fellow adventurers

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE