Paraphrase cụm"spend time with their children"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"spend time with their children"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Devote/Dedicate time to their children 
 • Invest time in their children 
 • Allocate time for their children 
 • Share time with their children 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Parents should share quality time with their children to build strong relationships.
 • Give time to their children 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Parents should give their children undivided attention during quality time spent together.
 • Utilize time with their children 
 • Spend quality time with their children 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Parents should prioritize spending quality time with their children to create happy memories and foster strong relationships.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE