Cách dùng động từ"utilize"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ"utilize"tiếng anh

I."utilize" là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"sử dụng, dùng"

=If you utilize something, you use it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Sound engineers utilize a range of techniques to enhance the quality of the recordings. 
  • Minerals can be absorbed and utilized by the body in a variety of different forms
  • to utilize solar power as a source of energy (IELTS TUTOR giải thích: sử dụng năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng)
  • They are planning to utilize weapons of maths instruction. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đang lập kế hoạch để sử dụng các vũ khí chỉ dẫn bằng toán học)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK