Từ vựng & Cách trả lời Topic Computer IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh gửi transcript & audio 2 lần trả lời của bạn học sinh IELTS TUTOR, từ đó thí sinh sẽ thấy rõ lỗi sai của bạn và cách để sửa lỗi sai đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp và hướng dẫn kĩ càng Từ vựng Topic Computer IELTS, đây là topic rất thường gặp trong IELTS SPEAKING & WRITING

1. Từ vựng & ideas topic Technology trong IELTS

1.1. Từ vựng topic Technology

1.2. Từ vựng topic Computer games

IELTS TUTOR có tổng hợp từ vựng topic games, trong đó có từ vựng topic computer games chắc chắn sẽ dùng ít nhiều trong topic computer nhé

1.3. Từ vựng topic Computer khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • State-of-the-art = cutting edged 
 • technological advances 
 • in the twinkling of an eye (trong nháy mắt) Microprocessors do the calculations in the twinkling of an eye.
 • to access websites = have an access to websites = browse (verb) websites 
 • go online: sử dụng internet
 • surf the web 
 • social networking sites: các trang mạng xã hội như FB 
 • video conferencing 
 • a techie, ví dụ I can describe myself as a techie = Technophile : người mê công nghệ
 • handy (a) tiện lợi 
 • Expanding Your Social Circles: mở rộng mối quan hệ xh 
 • an internet-connected smart phone
 • suffer from social isolation
 • lead a sedentary lifestyle 
 • take part in interactive activities
 • Harness technology : sử dụng công nghệ --> Động từ harness rất là hay nhé, nên tra để học kĩ 
 • I am not really competent at...
 • All-on-one machine: máy đa năng

  Mouse and keyboard: chuột và bàn phím

2. Cách trả lời câu hỏi topic computer IELTS SPEAKING

2.1. Các ideas trả lời "Are computers important to you?"

2.2. Cách trả lời "What kind of activities involves using computers?"

  2.3. Cách trả lời "What kind of computer skills do you have?"

  2.4. Do you think computers have changed the world?

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0