Từ vựng topic Stars / Famous people IELTS SPEAKING PART 1

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi thường gặp và từ vựng topic Stars / Famous people trong part 1 trong IELTS SPEAKING

1. Từ vựng về ngoại hình

2. Từ vựng về tính cách

Nhớ đọc kĩ tổng hợp về từ vựng tính cách con người của IELTS TUTOR

3. Từ vựng để mô tả người nổi tiếng

4. Từ vựng khác về người nổi tiếng

Tham khảo các từ vựng khác cùng IELTS TUTOR

  • Being a celebrity means that I might lose my privacy 
  • detest the feeling of being stared by the paparazzi.
  • be criticized by some people who know me only from the distorted reports in the attention-grabbing tabloids.
  • don't want to sacrifice my personal life.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK