Cách dùng"victimize (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"victimize (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"victimize"

1."victimize là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"bắt nạt, trù dập"

=If someone is victimized, they are deliberately treated unfairly/to make somebody suffer unfairly because you do not like them, their opinions, or something that they have done

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Từ victimize này thường ở bị động
  • victimize somebody

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He felt the students had been victimized because they'd voiced opposition to the government.
  • The fat boy was victimized by his classmates (IELTS TUTOR giải thích: cậu bé béo phị đã bị các bạn trong lớp trêu chọc)
  • For years the family had been victimized by racist neighbours. 
  • The union claimed that some of its members had been victimized for taking part in the strike. 
  • The church victimized teachers who showed dissent by questioning their ideas. 
  • The girls claimed they were being victimized by the police.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE