Cách diễn đạt "xuất phát từ, dựa vào"

(Cách paraphrase "from...")

· Vocabulary

Bên cạnh phương pháp học IELTS Speaking siêu hiệu quả, bài viết sau đây, IELTS TUTOR sẽ cung cấp Cách diễn đạt "xuất phát từ, dựa vào" (Cách paraphrase "from...")

1. based on

2. derived from

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "derive" tiếng anh

3. thanks to

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "thank" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK