Diễn đạt "phản hồi" tiếng anh(Paraphrase "reply")

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt "phản hồi" tiếng anh(Paraphrase "reply")

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh

II. Diễn đạt "phản hồi" tiếng anh(Paraphrase "reply")

1. respond/response

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "response" tiếng anh

2. feedback

3. answer

4. comment

5. contact

IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt cách dùng từ "CONTACT"

6. update

7. drop an email

8. send a sms

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK