Phân biệt cách dùng từ "CONTACT" như danh từ (noun) và động từ (verb)

· Vocabulary

Nếu như đọc thật kĩ các mục phân tích bài viết và sửa lỗi kĩ của các bạn học sinh IELTS TUTOR đi thi Writing, em sẽ để ý thấy hầu như các lỗi sai lặt vặt nếu muốn đạt điểm cao trong IELTS WRITING và SPEAKING thì phải phân biệt cho thật chắc cách dùng dễ nhầm lẫn của từ, hôm nay IELTS TUTOR phân biệt kĩ sự khác nhau của CONTACT khi dùng với noun và với verb nhé

1. Contact nếu dùng như noun thì sẽ không đi với WITH

IELTS TUTOR lưu ý về cách dùng CONTACT như verb:

 • Contact sb 
 • Contact sb at (phone number)
 • Contact sb by email 
 • Contact people with same interests thì được 

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ dưới đây:

 • I tried to contact him at his office, but he wasn't in. 
 • You can contact me on (US also at) (= speak to me using the phone) 388 9146. 
 • Unless the money is paid, we will be contacting our legal department.
 • You can contact us by email or fax. 
 • For more information about the job, please contact the personnel manager. 
 • Discussion forums are a way of contacting people with similar interests from all over the world.

2. CONTACT dùng như noun thì sẽ đi với with

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thường đi với: in contact with sb 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Have you kept in contact with your friends from college? 
 • The pilot was always in contact with an air traffic controller.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK