Cách paraphrase từ "occupation" (Diễn đạt "nghề nghiệp" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "occupation" (Diễn đạt "nghề nghiệp" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "occupation" (Diễn đạt "nghề nghiệp" tiếng anh)

1. job

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "job" tiếng anh

2. career

IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic "Work" IELTS

3. business

4. vocation

5. line of work

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK