Cách paraphrase từ "occupation" (Diễn đạt "nghề nghiệp" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "occupation" (Diễn đạt "nghề nghiệp" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "occupation" (Diễn đạt "nghề nghiệp" tiếng anh)

1. job

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "job" tiếng anh

2. career

IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic "Work" IELTS

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Keep advancing in your career.

3. business

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Keep operating your business.

4. vocation

5. line of work

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Keep following your line of work.

6. Các từ khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Occupation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Continue pursuing this occupation.
 • Employment
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Continue with your current employment.
 • Profession
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Stay committed to your profession.
 • Work
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Keep working in this field.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR