Cách paraphrase từ "embrace" tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "embrace" tiếng anh.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "embrace" 

1. Với nghĩa ôm, ghì chặt

1.1 encircle

1.2 encompass

2. Với nghĩa nắm lấy (thời cơ...)

2.1 adopt

2.2 grasp

2.3 grab

2.4 seize

3. Với nghĩa gồm, bao gồm

3.1 take into account 

3.2 emphasize 

3.3 portray

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR