Cách paraphrase từ "problem" tiếng anh

· Vocabulary,Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách paraphrase từ "problem" tiếng anh

I. Paraphrase từ "reason"

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "reason" tiếng anh

II. Cách paraphrase từ "problem" tiếng anh

1. complication

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"complication"

2. dilemma

3. issue

4. obstacle

5. trouble

6. predicament

7. a double-edged sword (informal)

8. between a rock and a hard place (informal)

III. Paraphrase "environmental problems"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK