Cách paraphrase từ "problem" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách paraphrase từ "�problem" tiếng anh

I. Paraphrase từ "reason"

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "reason" tiếng anh

II. Cách paraphrase từ "�problem" tiếng anh

1. complication

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"complication"

2. dilemma

3. issue

4. obstacle

5. trouble

6. predicament

7. a double-edged sword (informal)

8. between a rock and a hard place (informal)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK