Cách paraphrase động từ"function"(Diễn đạt"hoạt động"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase động từ"function"(Diễn đạt"hoạt động"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách paraphrase động từ"function"(Diễn đạt"hoạt động"tiếng anh)

1. work or operate properly

2. work like magic

3. run

4. into operation

5. execute

6. perform

IELTS TUTOR hướng dẫn Word form của từ "perform"

7. conduct

8. carry out

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK