Cách dùng "represent" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

I. Represent là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "miêu tả, hình dung"

=to show or describe something or someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • this picture represents the Nghe Tinh Soviets insurrection (IELTS TUTOR giải thích: bức tranh này miêu tả cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh)
 • The statue represents St. George killing the dragon. 
 • This new report represents the current situation in our schools. 
 • He represents himself as an expert, but he knows nothing.

2. Mang nghĩa "đại diện cho, là hình tượng của, tượng trưng cho; biểu trưng"

=to be a sign or symbol of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To many people the White House represents the identity of the United States.
 • phonetic symbols represent sounds (IELTS TUTOR giải thích: các ký hiệu phiên âm tượng trưng cho các âm)
 • the rose represents the loving (IELTS TUTOR giải thích: hoa hồng tượng trưng cho tình yêu)
 • he represents the best traditions of his country (IELTS TUTOR giải thích: ông ta tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp nhất của đất nước)

3. Mang nghĩa "là kết quả của (cái gì); tương ứng với"

=to be the result of something, or to be something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • this new car represents years of research (IELTS TUTOR giải thích: chiếc xe ô tô mới này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu)
 • This book represents ten years of thought and research. 
 • The new offer represented an increase of 10 percent on the previous one.

4. Mang nghĩa "thay mặt, làm người thay thế, đại diện cho; làm phát ngôn viên cho (ai)"

to speak, act, or be present officially for a person or group

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to represent the people (IELTS TUTOR giải thích: đại diện cho nhân dân)
  • His law firm is representing a dozen of the families involved in that disaster.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking