HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LIỆT KÊ (such as, like...) TRONG IELTS WRITING

· Writing Task 2

Từ đồng nghĩa của A LOT OF sẽ rất nhiều, các em có thể học cách tra từ điển từ đồng nghĩa để học thêm, tuy nhiên nên nhớ rằng không phải từ nào cũng thích hợp với Writing và Speaking, vì mỗi từ sẽ có sắc thái informal hoặc formal khác nhau.

I. Các từ đồng nghĩa với SUCH AS, LIKE nên dùng trong IELTS WRITING

For example / For instance

II. Các từ đồng nghĩa với SUCH AS, LIKE nên dùng trong IELTS SPEAKING

1. or sth / stuff like that

Some tv serials or sth like that in the evening

2.... You name it

I did plenty of crazy things when I was young: jumping from a cliff, free diving, parachuting you name it.

3. To name but a few

the ingredients used are drawn from nature—avocado, lemongrass, and chamomile to name a few

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK