Cách dùng từ"vicinity (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"vicinity (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"vicinity (n)"tiếng anh

1."vicinity"là danh từ số ít

2. Cách dùng

Mang nghĩa"vùng lân cận"

=If something is in the vicinity of a particular place, it is near it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in the vicinity (of something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There were a hundred or so hotels in the vicinity of the railway station. 
  • The immediate vicinity of the house remains cordoned off.
  • Crowds gathered in the vicinity of Trafalgar Square. 
  • There is no hospital in the immediate vicinity.
  • There isn't a good school in the vicinity. (IELTS TUTOR giải thích:  Không có một trường học nào tốt ở vùng quanh đây cả)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE