Cách dùng từ"professional"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"professional"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"professional"

1."professional"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"chuyên gia (người có kĩ năng chuyên môn về...)"

=someone who has special skills and qualifications doctors and other professionals

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All health professionals need to work closely with families.
 • I'm a professional. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi là chuyên gia)

2.2. Mang nghĩa"có tay nghề"

=someone who has a lot of skill or training

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You’ve got the makings of a real professional.
 • Are they all professional? (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả họ đều có tay nghề phải không?)

III. Cách dùng tính từ"professional"

1. Mang nghĩa"có trình độ"

=relating to work that needs special skills and qualifications

IELTS TUTOR lưu ý:

 • very/highly/thoroughly professional

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Every applicant is entitled to good professional advice. 
 • Teachers must be free to exercise their professional judgment.
 • Many of the performers were of professional standard (IELTS TUTOR giải thích: nhiều người trong số những người trình diễn đã đạt được trình độ chuyên môn chuẩn mực)
 • She is extremely professional in her approach to her job (IELTS TUTOR giải thích: cô ta tỏ ra có tay nghề cao trong cách thực hiện công việc)
 • the firm with the most professional approach to marketing 
 • I congratulate you on a thoroughly professional job, done in difficult conditions.

2. Mang nghĩa"thuộc hoặc nói về một nghề"

=relating to a profession and its rules, standards, and arrangements

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • professional qualifications/training 
 • professional associations, code of practice, conduct (IELTS TUTOR giải thích: các hội nghề nghiệp, các quy tắc hành nghề, tư cách nghề nghiệp)
 • professional organizations/bodies/associations

3. Mang nghĩa"liên quan đến công việc"

=relating to your work or career

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We’ve got a good professional relationship, but I wouldn’t say we’re friends.

4. Mang nghĩa"chuyên nghiệp, nhà nghề"

=played or done as a job rather than for enjoyment

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • professional football/boxing
  • Professional boxer /cook /dressmaker (IELTS TUTOR giải thích: võ sĩ quyền anh/đầu bếp/thợ may chuyên nghiệp)
  • After he won the amateur championship, he turned professional (IELTS TUTOR giải thích: sau khi đoạt chức vô địch nghiệp dư, anh ta đã chuyển sang chuyên nghiệp (bắt đầu kiếm tiền bằng môn thể thao của mình))

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK