Cách dùng từ "origination" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng từ "origination" tiếng anh

I. origination là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "sự bắt đầu, sự tạo ra"

=the beginning or creation of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Content providers can control the path their content takes from the point of origination to the end user.
  • Our business is product design and origination.

III. Kiến thức liên quan

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK